موفقيت دراز مدت ايمپلنت هاي دنداني بستگي به شما دارد. دندانهاي شما كه متصل به ايمپلنت مي باشد، به مانند دندانهاي طبيعي احساس مي شود و عمل مي كند. اين دندانها به مانند دندان طبيعي يا هر روكش و بريجي نياز به نگاهداري دارد. تمرين جهت بهداشت مناسب دهان  بهترين روش  جهت بالا بردن طول عمر دندانهاي طبيعي و دندانهاي متصل به ايمپلنت مي باشد.

روكش

ايمپلنت داخل استخوان

آباتمنت (قطعه اي كه از يك طرف به ايمپلنت پيچ مي شود و از طرف ديگر روكش روي آن قرار مي گيرد اين قطعه تماس مستقيم با لثه دارد)

بهداشت لثه، استخوان

تميز نگاه داشتن دقيق و منظم روكش ها بهترين روش جهت پيشگيري  از التهاب و تحليل استخوان مي باشد.شما هيچوقت نمي توانيد كاملا  باكتريهاي دهان را از بين ببريد اما مي توانيد پلاك دنداني را كه باكتريها در آن زندگي مي كنند را از ميان برداريد. با اين روش تراكم باكتريها در دهان كم مي شود.سپس پلاك تبديل يه يك جسم سخت مي شود كه آنرا جرم گويند. جمع شدن پلاك و جرم التهاب وبيماري لثه كه محافظ استخوان فك بيمار است را فراهم آورده و در نهايت تحليل استخوان اطراف دندانها و ايمپلنت را سبب مي شود. اگر تحليل استخوان تشديد يابد دندان يا ايمپلنت از دست مي رود.باكتريها مواد مخربي توليد مي نمايند كه استخوان فك را از بين مي برد، لذا بايد بطور منظم دهان تميز گردد. اين عمل با مسواك زدن، نخ دندان استفاده كردن و شستشو دهان انجام مي پذيرد. اگر باكتريها برداشته نشوند تكثير مي يابند و يك لايه نرم و  شيري رنگ بنام “ پلاك دنداني“ بوجود مي آورند.لثه سالم يك لابه محافظ اطراف استخوان دندانهاي طبيعي و ايمپلنت را بوجود مي آورد. باكتريها در تمام سطوح دهان منجمله اطراف دندانهاي طبيعي، روكش و پروتزها وجود دارند.

معاینه منظم:

معاينه منظم هر 6 ماه موجب مي شود كه دندانهاي طبيعي و متصل به ايمپلنت شما طول عمر بيشتري داشته باشد. شما ممكن است فكر كنيد دندانهاي خود را خيلي خوب تميز مي نمائيد در حاليكه دندانپزشك شما مي تواند نقاطي از دندانها را كه نتوانسته ايد تميز كنيد پيدا كند و به شما آموزش دهد تا در آن مكان پلاك و جرم جمع نشده و لذا طول عمر دندانهاي شما زياد شود. گاهي اوقات مشكلات  دنداني كوچكي مشاهده خواهد شد كه شما آنرا نمي بينيد و يا احساس نمي كنيد شامل پوسيدگي كوچك دندانها،‌ بهم خوردن وضعيت بسته شدن دندانها و ... اما ما مي توانيم با حداقل تعداد جلسات و هزينه موارد را تشخيص و درمان نمائيم. اما اگر بيمار منظم معاينه نشود مشكل كوچك تبديل به مشكل بزرگ مي شود و امكان و روشهاي درماني آن پيچيده تر مي شود.

موفقيت در نگاهداري دندانها در منزل

شانه هاي مسواك يك زاويه 45 درجه نسبت به سطح مورد نظر قرار مي گيرد. مسواك  زدن بين سه الي پنج دقيقه طول مي كشد.پس از صرف هر وعده غذا از يك مسواك مناسب با حركت چرخشي و كمي فشار استفاده نماييد. سطوح جلو، عقب و جونده دندانها، لثه و زبان را تميز نمائيد.پله هاي موفقيت در ايمپلنت تميز كردن دندانها مانند هر مهارت ديگري نياز به آموزش و تمرين دارد،‌ در صورت نياز به خانم دكتر طبيب زاده هماهنگي نمائيد.پس از صرف هر وعده غذا دندانهاي طبيعي و متصل به ايمپلنت بايد تميز گردند. در نهايت توصيه مي نمائيم كه پس از صرف صبحانه، نهار و قبل از خواب دندانهاي خود را تميز نمائيد. گاهي اوقات توصيه مي نمائيم كه از دهان شوي مخصوص استفاده نمائيد.

اكنون با حركت دادن زبان روي دندانها از اينكه دندانها صاف مي باشند و احساس تميزي مي كنيد لذت ببريد. دهان خود را با آب / آب نمك رقيق و گرم / دهان شوي توصيه شده/  غرغره مي كنيد.  با استفاده از مسواك بين دنداني (كه برس آن به شكل سيلندري يا مخروطي مي باشد) با حركت ورود- خروج زير بريج ها را تميز مي نمائيد.در صورت داشتن بريج متصل به دندان يا ايمپلنت: زير پايه هاي دندان يا ايمپلنت را با  نخ دندان تميز نمائيد. با حركت رفت و برگشت آرام نخ دندان را را بين دندانها قرار دهيد. سپس با فشار دادن كم نخ دندان به سطح مورد نظر (نخ دندان شكل U پيدا مي كند) و با ليز خوردن روي سطح مورد نظر دندان خارج مي نمائيد.

نکات:

از وسايل فلزي جهت تميز كردن لاي دندانها استفاده ننمائيد. استفاده از خلال چوبي نيز مي تواند موجب تحليل لثه شود..

از خميردندانهايي كه مخصوص سفيد كردن دندان مي باشند دوري كنيد و مسواك زبر و خشن استفاده ننمائيد.

مسواك خود را با آب گرم نشوئيد و در صورت بهم خوردن راستاي موهاي مسواك؛ آنرا تعويض نمائيد